ڤینۆسی جوانی

گەرچی ئەڵێن خوای جوانی ڤینۆسەکەی یۆنانییە من بەمە بڕوام نییە خوای جوانی کوردستانییە ئەو نیگار و

نازی نیشتمان

کوڕی بابە گوڕگوڕ

ڕێگە

شەنگەبێری...

شەنگەبێری! ساڵی ساڵان لە کوێستانی، لەناو مەڕی بۆ مەڕدۆشین هەڵت دەکرد ئەو باسکی سپی مەڕمەڕی

منم هوزاری باغی قەرەداغ

منم هوزاری باغی

خاک

خانزاد

مگێزی باخ و ڕەز

من فیدام

شەرتە تاکوو دواهەناسە من فیدام تاکوو یەک تۆز هێز بمێنێ لە هەناوم

قەڵای نیشتمان

هاتن شەهیدەکان

هاتن شەهیدەکان بە جلی سووری خوێنەوە...

کای کۆن

لە بیرتە شەوێک هاتیە لام...

کوردستانی من

ئەی جێی ئازادخواهیی کوردان...