مەهاتما گاندی

سیاسەتمەداروفەیلەسوف وشۆڕشگێڕ(مەهاتماگاندی ١٨٦٩-١٩٤٨)دەڵێت:

(حەوت شت  مرۆڤ لەناو دەبات) 

1- سیاسەت بەبێ پرەنسیپ.

2-  چێژ بێ ویژدان.

3- سامان بەبێ کار.

4- مەعریفە بێ بەها.

5- بازرگانی بێ ئەخلاق،.

6- زانست بێ مرۆڤایەتی.

7- پەرستش بێ قوربانی.