دەتوانی ئەسپێک ببەیتە لای ئاوێک، بەڵام ناتوانی دەرخواردی بدەی !

 

واتا :

تۆ دەتوانی تەنها ڕێگای سەرکەوتن پیشانی  کەسانی دەوروبەرت بدەی ،بەڵام ناتوانی سەرکەوتنیان بۆ بەدەست بهێنی ..!

هەندێ کەس وان ، کێشەی گوێ گرتنیان هەیە بۆ ئامۆژگاریەکانت، لووتبەرزی وخۆبەزل زانینیان ڕێگەیان پێنادات ..