سرودی کۆیلەیی...

 

سرودی کۆیلەیی...

پشکۆ ڕەحیم

ئێمەین کۆیلەی حیزب و پارتین

داشی دامە و پول و کارتین

ڕۆشنبیر و زمان لوسین

شیعرچی و ڕۆژنامەنوسین

ژەنیارو گۆرانی بێژین

تیمساحێکی فرمێسک ڕێژین

لەئاست ڕاستی کوێر و کەڕین

ئاخوڕ گەرم و ئالیک تەڕین

ورگ تێر و گیرفان پڕین

ماین و تانجی و تاپڕین

گوێ ڕایەڵین،وەک ڕۆبۆتین

دوژمنی ڕەخنەو بایکۆتین

پشتگیری زوڵم وناهەقین

دۆستی بەند و دار و شەقین

گوێ بڕاو و کلک قیتین

دۆستی ئیتڵاعات و میتین

بەدەنگی (نا) توڕەو پەستین

شارەزای ماستاوی خەستین

دەست لەسەر سنگ لەسەر چۆکین

ملکەچ و بەندەی سەرۆکین

قەڵەممان بۆ جەنابیانە

سوێندمان بەقەبری بابیانە

بڵێت قیریش وەکو ماستە

بەگەردنمان ، دەڵێین ڕاستە

دابەستەی ناو ئاخوڕیانین

نۆکەری کوڕاوکوڕیانین

ئیشمان لەبەریان هەستانە

مووچەی ئێمە بێ وەستانە

ئێمەین کۆیلەی حیزب و پارتین

داشی دامەو پول و کارتین.

سەرچاوە : فەیسبوکی پشکۆ ڕەحیم